Jump to content


ประกาศ: จากการปรับปรุงเว็บไซด์ที่ผ่านมา เกิดปัญหาทำให้สมาชิกเก่าล็อกอินไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ทำการแก้ password ด้วยตนเอง โดยสามารถใช้ชื่อเดิม และอีเมลเดิมได้ วิธีการคือ เข้าลงทะเบียนใช้งานตามปกติ แล้วกดลืมรหัส จากนั้นทำตามคำแนะนำ ระบบจะส่งรหัสไปให้ที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ขออภัยในความไม่สะดวก

Photo

อบรม ISO 9001:2008 Internal Auditor ( 2 วัน)


  • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

#1 pruksachart

pruksachart

    Supreme Member

  • Power Members
  • PipPipPipPip
  • 335 posts
  • Gender:Female
  • Location:อยุธยา

Posted 14 July 2011 - 10:37 AM

ขออนุญาต นะคะ ขอบคุณค่ะ cheekkiss.gif

บทนำ
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาระบบการจัดการ, คุณภาพของสินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างดี ซึ่งกิจกรรมการตรวจติดตามด้านคุณภาพภายใน เป็นข้อกำหนดหนึ่งซึ่งองค์กรจะต้องปฏิบัติและหากปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้วการพัฒนาอย่
างต่อเนื่องก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล
การอบรมสองวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ซึ่งกรณีศึกษา ตัวอย่างและกิจกรรมกลุ่มย่อยจะถูกนำมาใช้ในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำกลับไปใช้ในการตรวจติดตามด้านคุณภาพภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008
• สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อส่งเสริมให้การตรวจติดตามด้านคุณภาพภายในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการอบรม
• ทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ
• พื้นฐานและหลักการการตรวจติดตามด้านคุณภาพภายใน (วัตถุประสงค์, ประเภทและขั้นตอนการตรวจ, วงจรการตรวจและขั้นตอนการตรวจ)
• กระบวนการตรวจติดตามด้านคุณภาพภายใน (การวางแผนการตรวจ, การจัดทำรายการคำถามสำหรับการตรวจ)
• เทคนิคการตรวจ การจัดทำรายงานการตรวจ และติดตามผล
รูปแบบการอบรม
การบรรยายพร้อมด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ, คณะทำงานด้านคุณภาพ และ ผู้ตรวจติดตามระบบการจัดการด้านคุณภาพภายในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1
• การทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008
• Workshop 1: ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมิน
• ผู้ตรวจประเมิน (ความรู้ ความสามารถ, การคัดเลือกและการ พัฒนา)
วันที่ 2
• กระบวนการตรวจประเมิน (การวางแผน, การเตรียมการก่อนการตรวจ)
• Workshop 2: การเตรียมการก่อนการตรวจ
• กระบวนการตรวจประเมิน (การตรวจ, สรุปผลและการปฏิบัติการแก้ไข)
• Workshop 3: การสรุปผลและการปฏิบัติการแก้ไข
• ประเมินผลการฝึกอบรม

ใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันTÜV NORD

ระยะเวลาและวันที่อบรม

2 วัน ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554
2 วัน ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
2 วัน ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

30 คนต่อรุ่น

ค่าใช้จ่าย (ยังไม่รวมภาษี 7%)
1 ท่าน 4,300 บาท
2 ท่าน 8,600 บาท
3 ท่าน 10,750 บาท
4 ท่าน 12,900 บาท
5 ท่าน 15,050 บาท
6 ท่าน 17,200 บาท

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์


สนใจติดต่อ ได้ที่
มน สุริสา
Surisa@tuv-nord.com
โทร. 027514050 ต่อ 184
มือถือ 08-19481235

ขอบคุณนะคะผู้ใจดี cheekkiss.gif smiley-signs001.gif
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users